Betonun Sıcaklık Ile Arasındaki Ilişki

Beton ve sıcaklık ile arasındaki ilişki

Beton Bileşenlerinin Beton Sıcaklığına Etkisi

Beton bileşenlerine ait sıcaklıklar ortalama beton sıcaklığına farklı oranlarda etki etmektedir. Bileşenlerin kendine has ısı değerleri ve kütleleri belirleyici unsurlardandır. Beton bileşenlerinin sıcaklığını kontrol altında tutmak ise önem arz etmektedir. Özellikle de bu kontrol altındaki sıcaklık, hava sıcaklıklarında faydasını göstermektedir.

Betonun Bileşenleri

Su: Suyun ısısı betonun diğer bileşenlerine oranla daha yüksektir. Ancak kütle olarak beton içinde daha az yer alması sebebi ile suyun sıcaklığındaki değişim betonun sıcaklığını büyük oranda etkilememektedir. Ayrıca beton bileşenlerinden olan suyun bir özelliği de sıcaklığının diğer bileşenlere göre daha kolay ve daha fazla düşürülebilmesidir. Bundan dolayı da beton sıcaklığının düşürülmesi yolunda suyun sıcaklığını kontrol etmek önemli bir konudur. Ve hatta bazı zamanlarda da suyun yerine buz kullanılması da etki etmektedir.

  • Çimento: Beton bileşenlerinden olan çimentonun kendi ısısı ise zaten düşük miktardadır. Bir de buna ek olarak beton içinde az miktarda yer almaktadır. Bunlara ek olarak da çimentonun temini fabrikadan gerçekleştirilir. Bu fabrikalarda ise çimentolar tamamen dış unsurlardan yalıtılarak silolarda saklanmaktadır. Bu nedenle de çimentonun kendi ısısını değiştirmek oldukça güç bir durumdur.
  • Agrega: Beton bileşenlerinin diğer unsuru agrega ise ısı olarak suyun ısısından daha düşük bir ivme çizer. Fakat betonu oluşturan en ağırlıklı bileşen de agregadır. Bundan dolayı da agreganın ısı değişimi, ısı oranı fazlasıyla önem arz etmektedir. Bu yüzden de agregaların ısısın kontrol altında tutulması mühim bir konudur. Bu nedenle de agrega ısısını korumak, kontrol altında tutmak için agregalar gölgede tutulur, yağmurlama yöntemiyle ıslatılır, kapalı bir yerde depolanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu ise rutubetin hesaplanmasıdır. Ve böylece tüm özellikler göz önünde bulundurularak beton tasarlanmalıdır.

Beton dökülmeden önce dikkat edilmesi gereken unsurlar

Betonun döküleceği zeminin ıslatılması gerekmektedir. Bunun yapılması sebebi ise zeminin suya doygun hale gelerek yeni betonda var olan suyun da zemin tarafından çekilmesidir. Zeminin yanında donatılarla kalıplar da ıslatılmaktadır. Betonun döküleceği yer rüzgârlı ise rüzgâr kesici paneller yerleştirilmelidir. Havanın fazla sıcak olmadığı zamanlarda beton dökülmelidir ancak hava fazla güneşliyse beton, güneşlik aracılığı ile korunması için güneşlik, gölgelik konulmalıdır.

Beton taşınırken dikkat edilmesi gereken unsurlar

Mesafenin kısa olması önemlidir. Bu nedenle de beton en kısa yoldan gitmesi gereken yere taşınmalıdır. Betonu içinde bulunduran transmikser tamburu açık renk olmalıdır. Kazan devrinin alçak olmasına dikkat edilmelidir.

Beton dökülürken dikkat edilmesi gereken unsurlar

Öncelikle betonun sıcaklığı kontrol edilmelidir. Ve betonu fazla titreştirmemeye özen gösterilmelidir. Hızlı bir şekilde beton dökülmelidir. Beton döküm işlemi ise terleme suyu ile hızlı biçimde gerçekleştirilmelidir.

Beton döküldükten sonra dikkat edilmesi gereken unsurlar

Betonun maruz kaldığı sıcaklıkla beraber buharlaşarak kaybedeceği suyu, tekrar hızlı şekilde betona geri vermek gerekmektedir. Burada uygulanan en etkili yöntemlerden biri su diğer ise kürdür. Ancak yine de kimyasal kürler de kullanılabilmektedir. Yahut bir diğer yöntem olarak membranla kaplanarak buharlaşma meselesi çözülebilmektedir.

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%