Cankurtaran Etriye Nedir

Cankurtaran Etriye nedir ?

Cankurtaran Etriye nedir ? Niçin Kullanılır

Bir yapıyı inşa etmek birçok büyük küçük elemanın varlığından ve bunların ahenginden geçer. İşte bu ahenk unsurlarından biri de sargı donatı başlığı altında yer alan etriye kavramıdır.
Etriye çeliğin bükülmesiyle elde edilir. Etriye; kolon, kiriş gibi dik şekildeki taşıyıcı elemanlarını sarar. Kesme kuvvetlerine karşın da dayınım özelliğini gerçekleştirir. Bu sarma işiyle beraber de inşa edilecek yapının daha esnek özelliğe sahip olmasını sağlar. Böylece de betonun dayanıklılığını arttırır.

Betonarme inşalarında dikilen kolon ve benzeri yapılarda meydana gelebilecek çapraz şekildeki çatlakları önlemek için kullanılır. Etriye basınçla gelen itme kuvvetine değil de çekme kuvvetinden kaynaklanan problemlerin önüne geçmek için kullanılır. Böylece gevrekliğin önlenmesine yardımcı olur.

Gevreklik gibi inşa edilen binaların korkulu rüyalarından birisini engellemeye yardımcı olan etriye, aynı zamanda betonarme yapılarının ana maddesi olan betonun dayanımını, dayanıklılığını arttırmayı sağlar. Bunu da yapıya esneklik kazandırarak başarır. Etriye, inşa edilecek binanın esnekliğinin artmasında etkenlik gösteren bir noktadır. Betona yanal basınç uyguladığı için esnemesini sağlar. Üstelik bu esneme binanın neredeyse 4 kat daha dayanaklı olmasını gerçekleşmektedir. Bu esneklik gündelik hayatta binaların yanal basınç aldıklarında dışarıya doğru patlamasının önüne geçmektedir.

Etriyelerin bir diğer özelliği ise binanın nizami, düzgün durmasını sağlamasıdır. Yatay donatıların çıkıntı veya burkulmalarının önüne geçer.

Özelliklerinin yanında bu özelliklerini gerçek anlamda gerçekleştirebilmesi için de uygulanırken dikkat edilmesi gereken konumlar ve püf noktalar vardır. Bunlardan ilki inşaat içinde yer alacak etriyenin binaya yerleştirilmesi konusudur. Bina içine yerleştirilecek etriyenin açılmaması, zarar görmemesi ve görevini tam olarak yerine getirebilmesi için uçları 135 derece olacak şekilde bükülmesi gerekmektedir. Ardından ise beton çekirdeğine saplanarak yerine sağlamca yerleştirilmelidir. Burada 135 derece yerine 90 derece olacak şekilde bükülen etriyeler, deprem anında binanın, yapının kırılarak kolayca yıkılmasına yol açacaktır. Ayrıca etriyelerin yer alacakları binanın boyuna göre belirli bir uzunluğa sahip olması gerekmektedir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise etriyelerin miktarı ve yerleştirilirkenki aralarındaki mesafedir. İnşa edilecek yapının ihtiyaç ve büyüklüğüne göre etriye kullanılmalıdır. Fakat seyrek kullanılmamasına özenle dikkat etmek gerekmektedir. Az ve fazla mesafeli etriyeler bina ve içindekilerinin güvenliğini tehlikeye atar. Çünkü etriye binanın direkt olarak esnekliğini arttırdığı için güvenliğini de etkilemektedir.
Kiriş, kolon gibi boyuna yapıların kaplanmasında kesinlikle etriye yer almalıdır. Esnekliği, güvenliği, sağlamlığı arttırdığı için binayı taşıyan, ayakta tutan; en sağlam olması gereken yerlerden olan bu unsurlara etriye giydirilmelidir. Koruma gücü etriye konularak maksimum seviyeye çıkarılmalıdır.
Ayrıca kolon, kiriş gibi boyuna olan bu yapının dik durmasını sağlayan boyuna unsurlara etriye konurken kesinlikle arada mesafe bırakılmamalıdır. Tamamen bu boyuna inşaat unsurlarının etrafını sarmaları gerekmektedir. Bunun yanında kullanılacak çeliğin de kalite standartlarında olması lazım gelmektedir. Eğer etriyeyi oluşturan madde çelik yeterli standartlarda değilse yeteri kadar etriye konsa da kolonlar sarılsa da koruma gücü sağlanmayacaktır. Bunun için etriyeyi oluşturan malzeme kalitesi de çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca maddenin kalitesinin yanında boyu, büyüklüğü, genişliği de binanın güvenliği için son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken konulardandır.

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%