Beton Baraj Türleri Ve özellikleri Nelerdir

Beton baraj türleri ve özellikleri nelerdir

Modern anlamda inşa edilen barajlar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar beton barajlar ve dolgulu barajlardan oluşmaktadır.

Beton barajlar ise Ağırlık Barajları, Payandalı Ağırlık Barajları ve Kemer Barajları olarak üçe ayrılmaktadır.

  • Ağırlık Barajları:

Düz şekilde ya da memba kısmına doğru hafif olacak şekilde kavisli veya ikisinin birleştiği şekilde inşa edilmektedir. Genel şekil olarak üçgen ya da yamuk kesitlidirler. Ağırlık barajlarında temel kayanın sağlam olması son derece önemlidir. Genelde ise geniş kanyon tipi vadiler için kullanılmaktadır. Ağırlık barajlarının inşasında ise temel kayanın taşıma gücü dikkate alınmaktadır. Buna göre de 9-11 kg/cm² aralığında gerçekleştirilmelidir. Taban yüksekliğine oranı ise 2/3’ü kadar olmalıdır.

  • Payandalı Ağırlık Barajları:

Beton payandalarla desteklenerek suyun itme kuvvetine karşı koymaktadır. Buna ek olarak duvar düz veya eğimli bir yapı özelliği göstermektedir. Ayrıca bu baraj su basıncı payandalarla temele yönlendirme görevini de getirir. Bu tip barajlar ise geniş kanyon tipi vadiler için seçilmektedir. İnşa ederken dikkat edilmesi gerekenler ise payandalar haricinde temele fazla yük yüklenmez bu nedenle temel kayanın karşı koyması için 22-33 kg/cm² aralığında olması beklenir. Bu barajların bir diğer özelliği ise daha az beton ve malzeme kullanılmasıdır. Bununla beraber de daha az kazı yapılmaktadır. Faydalarının arasında ise ekonomik olması yer almaktadır. Bunu ise kuvvet santrallerinin ve savağın payandaların arasına yerleştirilmesi sağlar.

  • Kemer Barajları:

Bu tür barajlar akarsuyun kaynak tarafına doğru kavisli tek duvar şeklinde inşa edilmektedir. Bu inşa edilen duvarın yapısından dolayı da suyun itme kuvveti vadinin yamaçlarına doğru itilmektedir. Bu özelliğinin doğrultusunda kemer tipli barajlar, yamaçları dayanıklı vadilerde kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki ise baraj gövdesinin yamaca iyi şekilde monte edilmesidir. Bunun için de bu iki unsur arasındaki açının arası en az 45o olması beklenmektedir. Bunun yanında tepe merkezinin ise 133°’ ifadesinden büyük olması beklenir. Bunların yanında ise diğer barajlara oranla daha az beton kullanıldığı için işçilik daha da önem kazanmaktadır.

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%