Gecirimsiz Perde Nedir, Nelere Dikkat Edilir

Geçirimsiz perde nedir?

Geçirimsiz perde nedir, nelere dikkat edilir?

Geçirimsiz perde nedir, Yeryüzünde arzı endam eden binaların bir de yer altında bulunması söz konusudur. Ki bu iki unsur birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü yer altında yahut zeminde sağlam olmayan bir yapı, buralarda karşılaşabileceği sıkıntılar binanın her bir noktasını etkilemektedir. Bu nedenle de her bina sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Binanın sağlam zemin olamamasına neden olan birçok sebep vardır. Ancak bu sebeplerin çözümleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri de geçirimli zemin üstüne kurulması gereken binaların zeminine geçirimsizlik perdeler inşa edilmesidir.

Geçirimsizlik perdesi, geçirim özelliği gösteren bölgelerde sıkıntı çıkmaması, inşaata zarar vermemesi için dikilir. Geçirim özelliği gösteren bölgeden kasıt ise su, sıvı veya herhangi maddebnin geçirimini sağlayabilecek, bu unsurları engelleyemecek özelliklerden mahrum kalan ve yapının şevine (eğimli yüzey, zemin yüzeyinin yatayla yaptığı açı) zarar vermeye müsaittir. Bu nedenle bu sorunun önüne geçmek, binanın güvenliğini ve sağlamlığını oluşturmak için de geçirimsizlik perdesi kullanılmaktadır. Geçirimsizlik perdesi iksa sisteminde kullanımına sık rastlanan bir üründür. Geçirimsizlik perdesi, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde geçirimli olan alarda devreye girmektedir. Geçirimsizlik perdesinin suyu engelleme gibi bir özelliği olacağı için yer altı suyunun akışını kesmektedir. Bu sebep ile de her açıdan kesmesi önemlidir. Geçirimsiz perde duvarlarının seçilmesi konusunda ise zeminin taş yapısına ve karışım malzeme oranları önem arz etmektedir. Bu bilgilerin ışığında zeminin özellikleri şu şekilde ayrılmaktadır:

  • Alüvyonel zeminin kalınlığı ve altındaki temel kayanın türü
  • Zemini oluşturan yapıların, karışımların hangi maddelerden oluştuğunun tespit edilmesi
  • Zeminin içinde yer alan blokların türü,
  • Zeminin taşıma seviye güçlerinin tespit edilmesi
  • Zemin içinde belirli seviyelerden alınan örneklerin elek ve hidrometrik özelliklerinin tespit edilmesi
  • Zeminin geçirimlilik özelliği, birim başına düşen ağırlık kaldırma özelliği ve su sıkışımında yeterliliği tespit edilmelidir.

Bunlara göre de uygun geçirimsiz duvar seçilmesi gerekmektedir.

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%