HİZMETLERİMİZ

proje geliştirme ve planlama

ZD Mühendislik; yatırımcı ve arsa sahibini aynı platformda buluşturur. ZD Mühendislik yapacağı fizibiliteler ile imar durumu ve imar planlarını göz önünde bulundurarak arsa sahibi veya yatırımcıya fiziksel boyutlandırmayı maliyet analizleri ile bilgi verir. Bu geliştirilen proje pazar taleplerini doğru planlama ile birleştirerek yatırımcının veya arsa sahibinin bilgisine sunar.

ZDMuhendislikprojeGelistirmeIcerik

Coba

Proje Geliştirme

Güç, tokluk, esneklik

Yatırımcı maliyetlerden, yapım süreçlerinden, taşeron yönetim tekniklerinden haberdar olmayabilir. ZD Mühendislik bu konuda yatırımcıyı bilgi sahibi yapar. Proje tamamlandığında, ortaya inşaat sürecindeki bütün ince detayları bilen bir yatırımcı doğar.

Amaç yatırımcıya, analitik olarak maksimum fayda sağlamaktır. İlgili Belediye ve kurumların prosedürleri, uygulama projeleri, bu projelerin çakıştırılması, gerekli ruhsat izinlerinin alınması sürecidir. Bu süreçte ön hazırlık olarak inşaat imalatlarını yapacak olan firmalar (taşeron), tedarikçi sıfatıyla fiyatlar alarak listeler oluşturur.

İnşaat yapım tekniklerinin farklı metodları yatırımcıya anlatılır, taşeron sözleşme hukuku devreye sokulur. Yapı piyasasının en bilgin ve yetkin teknik birimleri ile görüşmeler yapılarak doğru şantiye yönetimi oluşturulur. Bu süreçte teknik danışmanlık ve denetleme ZD Mühendislik tarafından gerçekleştirilir.

ZD Mühendislik, inşaat piyasasındaki en etkin inşaat hukukçularından danışmanlık hizmeti alır. Bu hizmet; yatırımcının olası bir ertelemeyi ve inşaat süreci planlamasını direkt olarak olumlu etkiler. Bu sayede yatırımcı hukuksal yönden korunmuş olur.

 

Taşeron yönetimi, şantiye yönetimi tarafından gerçekleştirilir, ancak; yatırımcı finansal birimlerin denetlenmesini tercih eder. Bu süreçte taşeron hakediş planlaması ve denetlenmesi ZD Mühendislik tarafından yapılır.

Yapılan yatırımın tamamlanması, işletimsel olarak planlanması gerekir. Bu konuda ZD Mühendislik piyasanın en kurumsal kiralama ve satın alma şirketlerinden danışmanlık hizmeti alır. Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) temini sürecine kadar süren zaman zarfında yatırımcı için maksimum olanak sağlamayı hedefler.

Uygun Malzeme

Uygun yapı malzemelerinin seçimi statik projelendirmenin en önemli sorumluluklarından biridir.

Yapısal Analiz Takibi

Statik hesap ve proje yapan mühendisler (yapısal mühendisler), öncelikle tasarladıkları yapıların güvenlik ve kararlılığıyla ilgilenirler.

Sabit Elemanlar

Yapıların kararlılıklarını koruyabilmeleri bakımından, yapısal elemanların sabit kalmaları önemli bir prensiptir.

About Us

Dilediklerinizi en iyi haliyle hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Proje Geliştirme

Projelerimiz

Mimarlık sabır ve zaman gerektiren bir disiplinDİR.

Contact

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%