HİZMETLERİMİZ

YAPISAL TASARIM

Yapısal tasarım (Statik Hesap ve Proje), inşaat mühendisliğinin hayli ilerlemiş bir uzmanlık alanıdır. Bir yapının güvenli ve ekonomik olarak dayanımını garanti eden yöntemler ve araçlar dizisidir. Statik hesap ve proje yapan mühendisler, yapıyı etkileyen iç ve dış güçleri belirlemek amacıyla yapısal bir analiz gerçekleştirir ve akabinde, zorunlulukları karşılayacak şekilde uygun malzeme ve güçlendirmelerle yapıyı tasarlar.

ZDMuhendislikyapisalTasarimUygunMalzemeSecimi

Coba

Uygun Malzeme Seçimi

Güç, tokluk, esneklik

Güç (Strength), bir malzemenin uygulanan gerilim ve yüke ne kadar iyi dayandığının ölçüsüdür.

Tokluk(Toughness), bir malzemenin çatlaması/parçalanması seviyesindeki enerji miktarının ölçüsüdür.

Esneklik (Elasticity), bir malzemenin ne kadar esneyerek kendi haline dönebileceğine ilişkin bir ölçüdür.

Coba

Yapısal Analiz Takibi

Güç, tokluk, esneklik

Statik hesap ve proje mühendislerinin önceliği yapıların güvenlik ve kararlılığıdır. Yapısal analiz, statik hesap ve proje yapan mühendislerin bir yapının normal faaliyetleri sırasında maruz kalacakları farklı türlerdeki kuvvetlere dayanmasını garantilemek amacıyla kullandıkları temel araçtır.

İnşaat mühendisleri, yapısal analiz gerçekleştirirken kuvvetlerin üç özelliğini inceler:

Büyüklük: Yapıya uygulanan kuvvetin büyüklüğü incelenmektedir.

Yön: Güçlü bir rüzgâr binanın yan tarafına etki ederken, ağır kar yükü yerçekimi yönünde aşağı doğru etki eder. Farklı kuvvet türlerinin etkisiz hale getirilebilmesi alanı incelenmektedir.

Konum: Kuvvetin üzerinde ettiği yerdir. Yapısal mühendisler, tahmin edilen kuvvetlerin sadece binanın tamamına değil her bir bölgesine etkilerini incelemektedir.

ZDMuhendislikyapisalTasarimYapisalAnalizTakibi
ZDMuhendislikyapisalTasarimYapisalElemanlar.

Coba

Yapısal Elemanlar Sabit Kalmalıdır

Güç, tokluk, esneklik

Yapıların kararlılıklarını koruyabilmeleri bakımından, yapısal elemanların sabit kalmaları önemli bir yapısal prensiptir. Birinci adım, geoteknik mühendisliği yoluyla zemindeki toprağın inşaat için sağlam bir temel oluşturduğunu garanti etmektir. Sağlam bir temel, yapının kendisinin hareket ettirilemez olduğunun ve dış kuvvetlere direneceğinin garanti edilmesine yardım eder.

Bir yapının sabit kalabilmesi için, üzerine etkiyen kuvvetlerin toplamının daima sıfır olması gerekir. Bununla birlikte, dış kuvvet faaliyeti süresinde yapıya etki eder. Ek olarak buna bina kullanıcıları ve mobilyalar gibi canlı yüklerle rüzgâr, kar ve deprem gibi çevresel yükler de dahildir.

Her durumda, etkili yapısal tasarım (Statik Hesap ve Proje), inşaat mühendislerinin binanın dış güçlerin etkisini sönümleyebilmesi ve kendi dengesini koruyabilmesi gerekir. Eğilmeyen ağaç dallarının rüzgârda kırılması gibi, dış kuvvetleri sönümleyemeyen bir yapı hasar ve kararsızlığa açık olacaktır.

Uygun Malzeme

Uygun yapı malzemelerinin seçimi statik projelendirmenin en önemli sorumluluklarından biridir.

Yapısal Analiz Takibi

Statik hesap ve proje yapan mühendisler (yapısal mühendisler), öncelikle tasarladıkları yapıların güvenlik ve kararlılığıyla ilgilenirler.

Sabit Elemanlar

Yapıların kararlılıklarını koruyabilmeleri bakımından, yapısal elemanların sabit kalmaları önemli bir prensiptir.

About Us

Deneyim ışığımızla hem güvenli hem de ekonomik yapılar inşa ediyoruz.

Yapısal Tasarım

Projelerimiz

Mimarlık sabır ve zaman gerektiren bir disiplinDİR.

Contact

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%