Zamana Meydan Okuyan Mimari Akımlar

Meydan Okuyan Mimari Akımlar

Gözümüzü açtığımız bu dünyada, yerleşik yaşama geçtiğimizden beri fark etmesek de mimari yapılar ile içli dışlıyızdır.

Her an tüm duyularımızla maruz kaldığımız yapılar da zamanla farklılıklarıyla kendilerine ait ifadeler oluşturmayı başarmıştır. Buna göre inşa edilen yer yapı gün geçtikçe özellikleri doğrultusunda mimarı akımları yaratmıştır.

Her bir dokunuşla bu dünya üzerinde kendine yer açan üç boyutlu hayallerin inşası da belli akımlar sayesinde gerçekleşmektedir.

Var oldukları zamanın rüzgârını benliğinde taşıyan yapılar, bulundukları vakti aşıp evrenselliğe ulaşmayı başarmıştır.

İşte zamana meydan okuyan mimari akımlar şunlardır:

1. Barok Mimari: Roma’da doğduğu varsayılan bu akım, mimari alanında klasik üsluplardan olmayı başarmıştır. Barok üslup, 16-18. Yüzyılları arasında gelişmiştir. Ayrıca İtalyan kilisesiyle başladığı da aktarılmaktadır. Bu mimarinin diğerlerinden ayrılan özellikleri ise şunlardır:

 • Yoğun biçimde renk ve süs kullanılır.
 • Şatafatlı, görkemli, büyük, lüks mimari öğeler barındırır.
 • Fresk denilen, yüksek ve resimli tavanlar mevcuttur.
 • Daha yumuşak, yuvarlak yapılar inşa edilir.
 • Cepheler ayrı bir önem arz eder.

2. Rönesans Mimari: 15. Yüzyılda Gotik mimarinin evrilmesiyle İtalya’da ortaya çıkmıştır. Zenginleşen İtalyan krallıkları sanat ve mimariye önem vermeye başlamıştır. Bu alanda araştırmalar, gelişmeler kaydedilmiştir. Bunların en önemli ve en bilindik örneği ise MS 100. Yılda kaleme alınan 10 ciltlik eserin çevrilmesidir. Bu eserin adı ise “De architectura” olarak yer almaktadır. Kitabı çeviren ise Leon Batista Alberti’dir. Asırları aşan bu eser, Rönesans mimarinin adeta kutsal kitabı haline gelmiştir. Mimarlık Üzerine On Kitap, ismiyle yayımlanan bu eserdeki dikkat çeken konular ise geometridir. İnsan vücudunun oranının önemli bir yer tuttuğu bu akımda en bilindik terim ise “Altın Oran”dır. Bu mimarinin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Yapıların dış görünüşleri genelde küp, paralelyüz gibi basit şekildedir.
 • Kolay anlaşılan sayısal oranlar yer alır.
 • Ana malzeme nadiren tuğla; çoğunlukla taştır. Ayrıca dekoratif öğelerde mermer kullanılmaktadır.
 • Işıklandırmaya ayrı bir önem verilmektedir. Matematiksellik bu konuda da devrededir.
 • Yarım daire kemerler kullanılmaktadır.

3. Fütürizm Mimari: Sanayi çağı ile istekleri karşılayan bu akım protest özellikler taşımaktadır. Olumlu gelecek tasarımı olarak tanımlanabilmektedir. Mimari özellikleri işe şu şekilde maddelenebilir:

 • Hareketli ve dinamik yapıya sahiptir.
 • Benzersiz açılar, oval hatlar, üçgenler ve kubbeler yer almaktadır.
 • Cam asansörler, metal bileşenler de bu mimari akımda görülen unsurlardandır.

Birçok mimari akımın varlığıyla beraber en bilinenlerinden üçü bunlardır.

© Copright Tüm Hakları Saklıdır | ZD Mühendislik İnşaat 2022

Bu site Janet Digital Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Drag View Close play
0%